No module Published on Offcanvas position

AMAÇ

Bu yarışma talimatının amacı; Türkiye’de yapılan Ulusal, Özel ve Uluslararası Dans Sporu Solo ve Takım yarışmalarının, teknik kurallara uygun olarak yönetilmesi, bununla ilgili çeşitli organizasyonların yapılmasındaki esas ve usulleri belirlemektir.

 

KAPSAM

Kurallar, Dünya Dans Sporu Federasyonu (WDSF) kuralları esas alınarak hazırlanmıştır. Yarışmalarda yer alan tüm sporcu, antrenör, spor kulüpleri ve diğer görevlileri kapsar. Bu kurallar, yurt içinde yapılacak, TDSF’nin onayladığı Dans Sporu Solo ve Takım kategorisindeki tüm yarışma etkinlikleri için geçerlidir.

 

TANIMLAR

TDSF Dans Sporu Yarışma Talimatındaki tanımlar geçerlidir. Ek olarak,

 

Solo                            : Sporcunun bireysel (tek) olarak yarışmada yer alması.

Takım                          : Sporcuların belirlenen yaş grubu ve sayılar dahilinde grup

  olarak yarışmada yer almaları .

Solo Yarışmalar          : Sporcunun bireysel (tek) yarıştığı yarışma türü.

Takım Yarışmaları      : Sporcuların grup/takım olarak yarıştığı yarışma türü.

 

A          SOLO YARIŞMALAR:

Solo yarışmalar, sporcuların bireysel (partnersiz) olarak performans sergilediği yarışmalardır.

 • Solo Yarışma Disiplinleri ve Danslar:
  1. Solo Latin tek dans – Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive
  2. Solo Standart tek dans – Waltz, Tango, Viennese Waltz, S. Foxtrot, Quickstep
  3. Solo Latin Şov dans - Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive
 • Solo Yarışmalara Katılım:
  1. Solo Latin / Standart tek dans yarışmalar tüm yaş gruplarındaki sporcuların katılımına açıktır.
  2. Sporcular, aynı organizasyonda Solo ve Takım kategorilerinde yarışabilirler.
  3. Çift kategorisinde yarışmakta olan sporcular Solo kategorisinde yarışamazlar.
 • Solo Yaş grupları:
  1. TDSF Yarışma Talimatının 10.,11., ve 14. maddelerinde tanımlandığı gibidir.
  2. Mevcut TDSF Yarışma Talimatında yer alan yaş gruplarına ek olarak Süper Minikler yaş grubu dahil edilecektir.
   1. Süper Minikler yaş grubu, 4 yaşını doldurmuş 7 yaşından gün almamış sporcuları kapsar.
 • Yaş grubuna göre dans türü ve sayısı :
  1. Solo Latin ve Solo Standart Tek Dans
   1. Sporcular, kendi yaş grubu için belirlenen danslardan istedikleri dansı seçebilir veya hepsinden ayrı ayrı yarışabilir.
   2. Sporcular, tabloda yaş gruplarına göre belirlenen danslarda, her dans için ayrı değerlendirilir ve ödüllendirilir.
  2. Solo Latin Şov Dans kategorisi sadece Yıldızlar 2, Gençler ve Yetişkinler yaş gruplarının katılımına açıktır.
  3. Solo Sporcular sadece kendi yaş grubunda yarışabilir.

Tablo : Solo Yarışmalarda yaş grubuna göre dans çeşidi ve koreografi.

Yaş grubu

Dans çeşidi ve sayısı

Koreografi

Latin

Standart

Süper Minikler

Ch / J

W / Q

Müfredat ile sınırlı

Minikler 1

Ch / J

W / Q

Müfredat ile sınırlı

Minikler 2

S / Ch / J

W / T / Q

Müfredat ile sınırlı

Yıldızlar 1

S / Ch / R / J

W / T / VW / Q

Müfredat ile sınırlı

Yıldızlar 2

Gençler

Yetişkinler

S / Ch / R / PD / J

 

Serbest

 

 

 • Koreografi :
  1. Solo Latin / Standart Tek Dans
   1. Koreografiler TDSF Dans Sporu Yarışma Talimatında belirtilen müfredatlar ile sınırlıdır.
   2. Yapılan dansa ait tüm müfredat figürleri kullanılabilir.
  2. Solo Latin Şov Dans
   1. Koreografiler serbest. Figür sınırlaması yoktur ancak, tüm hareketler dansın karakterine uygun olmalı.
   2. Sporcular, Latin danslarından kendilerinin belirleyeceği en az 3 dansı kullanarak koreografi oluşturmalı.
 • Akrobatik hareketler müsaade edilmemektedir.
 • Müzikler :
  1. Solo Latin / Standart Tek Dans yarışmalarında Müzikler, TDSF Dans Sporu Yarışma Talimatında belirtilen kurallar çerçevesinde kullanılacaktır.
  2. Solo Latin Şov Dans yarışmalarında sporcu dans edeceği müziği kendisi önceden belirler.
   1. Müziğin süresi, en az 90 saniye, en fazla 120 saniye olabilir.
   2. Seçilen müzik yapılan dansların karakterine uygun olmalıdır.
 • Sporcu, dans edeceği müziği yarışma öncesi belirtilen zaman içinde organizasyon yetkililerine teslim etmelidir.
 • Değerlendirme :

TDSF Dans Sporu Yarışma Talimatında yer alan ve eşli danslar için kullanılan değerlendirme kurallarına göre yapılacaktır.

 • Kıyafet :

TDSF Dans Sporu Kıyafet Yönetmeliği geçerlidir.

 

B          TAKIM YARIŞMALARI      

Takım Yarışmaları, sporcuların grup halinde performans sergiledikleri yarışmalardır.

Bir takım en az 4 üyeden oluşur.

 

 1. Takım oluşum kuralları:
  1. Takımlar en az 4 üyeden oluşur.
  2. Takımlar, asıl üyelere ek olarak yedek üye bulundurabilir. Takımlarda yedek üye sayısı takım başına 2 (iki) kişi ile sınırlıdır.
 2. Takım Yarışması Türleri:
  1. All Ladies / Boys Strictly Latin
  2. All Ladies / Boys Show Latin
 3. Takım Yarışmalarına Katılım
  1. Takım yarışmalarına katılacak sporcular, TDSF Yarışma Talimatının 2.,3.,4. ve 5. maddelerine uymakla yükümlüdür.
  2. Sporcular, Süper Minikler yaş grubu hariç, aynı organizasyonda Solo ve Takım kategorilerinde yarışabilirler.
  3. Çift kategorisinde yarışmakta olan sporcular Takım yarışmalarında yarışabilirler.
  4. Yarışma tarihinin 7 (yedi) gün öncesine kadar takımlar asıl ve yedek üye listelerini bildirmeli.
   1. Listede bildirilen kişiler dışında (her ne sebeple olursa olsun) takıma ilave veya değişiklik yapılmaz.
   2. Yarışma esnasında turlar arası, yedeklerle asıl üyeler arasında değişiklik, yapılabilir. Yapılan değişiklik yarışmanın Başhakemine bildirilmesi zorunludur.
 • Başhakemin bilgisi dışında yapılan değişiklikler diskalifiye sebebi sayılır.
 1. Takım Yarışmaları Yaş Grupları
  1. Yaş grupları TDSF Yarışma Talimatının 10., 11., ve 14. maddelerinde tanımlandığı gibidir.
  2. Takım yarışmaları, Süper Minikler hariç, tüm yaş gruplarındaki sporcuların katılımına açıktır.
  3. Takım yarışmalarında, takımın sporcu sayısına göre yaş toleransı uygulanır. Bu toleransa göre:
   1. 7 üyeye kadar olan takımlarda takımın bir (1) üyesi,
   2. 8 ila 13 üyesi olan takımlarda, takımın iki (2) üyesi,
   3. 14 ila 20 üyesi olan takımlarda, takımın üç (3) üyesi bir üst yaş grubundan olabilir.
 1. Bir alt yaş grubundan katılan üye sayısında kısıtlama yoktur.

 

 1. Koreografi
  1. Stictly Latin : ALL LADIES / BOYS STRICTLY LATIN
   1. Takımların koreografisinde isteğe bağlı olarak en az 3 Latin dansın (S, Ch, R, PD, J) kullanılması zorunludur.
   2. Koreografi, TDSF dans Sporu Yarışma Talimatında belirtilen müfredat figürleri ile sınırlıdır. Müfredatta yer alan 3 seviye figürleri kullanılabilir.
 • Danslar arası geçişlerde dansın karakterine uygun müfredat dışı hareketler kullanılabilir. Geçiş hareketleri 8 (sekiz) sayı ile sınırlıdır.
 1. Akrobasi ve lift kullanımına müsaade edilmemektedir.
 1. Şov Latin : ALL LADIES / BOYS ŞOV LATIN
  1. Bu kategoride serbest koreografi kullanılabilir.
  2. Minikler 1, Minikler 2 ve Yıldızlar 1 yaş gruplarında bireysel akrobatik (parende, köprü, bacak açma ve benzeri) hareketler kullanılabilir, Lift kullanımı müsaade edilmemektedir.
 • Yıldızlar 2, Gençler ve Yetişkinler yaş gruplarında akrobasi ve lift kullanılabilir.
 1. Takımlar koreografisinde, isteğe bağlı olarak en az 3 Latin danslarının (S, Ch, R, PD, J) kullanılması zorunludur.
 2. Koreografi bir Tema üzerine kurulmalı.
 1. Takım Yarışmaları Müzik Kuralları
  1. Takım yarışmalarında, takımlar, dans edecekleri müziği önceden belirler.
  2. Takımlar dans edecekleri müziği organizasyon ekibinin belirteceği formatta hazırlamak ve yarışma tarihinden 7 gün önce organizasyon yetkililerine iletmekle yükümlüdür. Bu şartları uymayan takımların yarışmaya katılmalarına müsaade edilmeyecektir.
  3. Müziğin süresi, her performans için, en az 120 saniye en fazla 180 saniye ile sınırlıdır.
  4. Müziğin karakteri ve temposu:
   1. All Ladies Strictly Latin için: Müzik kurallarına uygun, dansa ait müziği ve temposu esas alınacaktır (disko ve benzeri müzikler ve alkış efekti kullanılamaz).
   2. All Ladies / Boys Latin Şov için: Müzikler temaya göre seçilebilir ancak, dansın ritmi belirgin olmalıdır (icra edilen dansın ritmi olmayan ve içinde alkış efekti bulunan müzikler kullanılamaz). Müziğin temposunda karakterinden çıkmayacak ölçüde makul düzenlemeler yapılabilir.
  5. Takım Yarışmalarında Kıyafet Kuralları ve Dekor Kullanımı
   1. All Ladies / Boys Strictly Latin
    1. Yalnızca Latin kostümleri giyilebilir.
    2. Yaş grupları için TDSF Dan Sporu Kıyafet Yönetmeliği uygulanır.
 • Performans sırasında kıyafet değişikliğine izin verilmemektedir.
 1. Performans sırasında herhangi bir dekor veya obje kullanılamaz.
 1. All Ladies / Boys Latin Şov
  1. Kostümler, koreografiyi ve temayı yansıtacak şekilde olmalı.
  2. Performans sırasında kıyafet değişikliği izin verilmemektedir (giymek veya çıkartmak). Kıyafetler, giyme ve çıkartma yapılmadan, performans sırasında biçim değişikli yapılabilecek şekilde tasarlanan kıyafetler kullanılabilir.
 • Performans sırasında ilave dekor ve objeler kullanılamaz (kıyafete ait sabit objeler kullanılabilir).
 1. Takım Yarışmalarında Değerlendirme Kriterleri
  1. All Ladies Strictly Latin: TDSF Dans Sporu Yarışma Talimatında yer alan eşli danslar için kullanılan değerlendirme kuralları geçerlidir.
  2. All Ladies / Boys Latin Şov:
   1. TEKNİK SEVİYE - (hareket kalitesi–bireysel ve grup, çizgiler, şekiller, denge, koordinasyon)
   2. MÜZİKALİTE - (müzik seçimi, zamanlama-bireysel ve grup, müzik yorumlama)
 • SENKRONİZASYON - (zamanlama, şekiller, çizgiler)
 1. KOREOGRAFİ - (içerik, alan kullanımı, karakter, zorluk derecesi)
 2. PREZANTASYON - (giriş-çıkış, kostüm, dinamikler, ifade, tema, sunum)